Norrvitt AB

Projektbeskrivning


Norrvitt AB gjorde om sin hemsida 2015 och kände att det var dags för modernisering. Då var det jag som på praktiken i gymnasiet designade hemsidan, innan Psimedia fanns. Nu är Norrvitts hemsida omgjord igen och moderniserad med nya formulär och ny design. Norrvitt är ett serviceföretag som riktar in sig på vitvaruservice i Västerbotten. Efter ett nära samarbete med Norrvitt så blev hemsidan till slut uppdaterad.

Kund

Norrvitt AB

Kategori

Webbdesign

Tidsperiod

2018-2022

Kolla själv

Projektet avslutat

Webbdesign

Norrvitts nya hemsida är anpassad för kunden. Det ska vara enkelt att göra en felanmälan eller skicka förfrågan om installation. Självklart är hemsidan anpassad för att passa även på mobilen.

Formulär

Hemsidan är uppbyggd med olika formulär för kunden att fylla i. Det är allt från felbeställningar till beställning av reservdelar. Svaren från formulären skickas sedan vidare direkt till en mejladress som Norrvitt administrerar.

Psimedia har även tagit fram en typskyltsguide. Detta för att underlätta då kunden gör en felanmälan.