Sävarcamp

Projektbeskrivning


Sävarcamp är ett projekt som arrangeras av ett antal föreningar och organisationer i Sävar. Det är ett aktivitetsläger för mellanstadiebarn som planeras och leds av ledare i de övre tonåren och äger rum sex dagar under sommaren. Psimedia har tillsammans med styrgruppen inom Sävarcamp tagit fram en grafisk profil och har även hand om den dagliga driften på hemsida, interna system och sociala media. Psimedia har även varit med och möjliggjort Sävarcamp genom sponsring.

Kund

Sävarcamp

Kategori

Grafisk design, Webbdesign

Tidsperiod

2017 och framåt

Kolla själv

www.savarcamp.se

Webbdesign

Jag har arbetat med Sävarcamps webbplats sedan 2014, alltså innan Psimedia startades. Då drevs hemsidan på ideell basis. Under 2017 så teckande Sävarcamp via Sävar IK avtal med Psimedia om drift av hemsidan. Då avtalet var tecknat så påbörjades arbetet med att förenkla Sävarcamps IT-struktur. Hemsidan fick sig en helt ny och mer tilltalande design som fokuserar väldigt mycket på bilder från arrangemanget. Antalet hemsidor togs också ner då tidigare hemsida var en såkallad multisite med ungefär fem olika hemsidor. Psimedia samlade all den informationen som fanns på dessa sidor och strukturerade upp denna på endast en hemsida.

Under 2020 ville Sävarcamp effektivisera deras ledarhäfte som de alltid brukar skriva ut och ge till de ledare som jobbar på lägret. Psimedia hjälpte till att ta fram en hemsida för ett digitalt ledarhäfte. Läs mer om denna sida längre ner.

PSImedia har varit till stor hjälp för genomförandet av Sävarcamp 2020. Tack vare PSImedia och dess service har vi på Sävarcamp haft en snygg hemsida men också fått hjälp att framställa ett ledarhäfte. För ett läger som brukar ha mellan 20 till 30 ledare är ett ledarhäfte nödvändigt för att ha informationen samlad på samma plats.

Fysiska ledarhäften har använts på Sävarcamp tidigare år men tack vare PSImedia kunde Sävarcamp 2020 ha ett digitalt ledarhäfte. Det digitala ledarhäftet var en stor förbättring enligt många och var inte bara otroligt praktiskt utan såg också väldigt bra ut. PSImedia var noggranna att följa vår grafiska profil och nogranna med att se till att ledarhäftet fungerade. Oavsett vad vi ville lägga in i ledarhäftet löste PSImedia det.

Sävarcamp 2020 är väldigt nöjda med tjänsten PSImedia kunnat erbjuda oss.

Elias Viklund, Projektledare Sävarcamp 2020

Grafisk design

Sävarcamp har tillsammans med Psimedia tagit fram en grafisk profil och utifrån den dokumentmallar samt design av trycksaker som affischer, tröjtryck, vattenflaskor m.m.

Den grafiska profilen innehåller färger som har en koppling till vad Sävarcamp vill att de ska representera. Huvudfärgen som är blå är den färgen som tillsammans med sekundärfärgen rosa ska användas mest. Övriga komplementsfärger finns till för att kunna fungera tillsammans med huvud- och sekundärfärgen.

Blå

Accepterande

Rosa

Vänskap

Röd

Modig

Gul

Aktiv

Grön

Äventyr

Aa

URW-DIN Regular 32pt

URW-DIN Regular 24pt

URW-DIN Regular 16pt

URW-DIN Bold 14pt

Sävarcamp använder sig av typsnittet URW-DIN i sina trycksaker och digitala medier. Då detta typsnitt inte går att använda så använder man sig av det enkla typsnittet Arial. Det är ett stabilt typsnitt som visar upp Sävarcamp som en stabil avsändare.

Ledarapp

Under 2020 bestämde sig Sävarcamp att digitalisera sitt ledarhäfte som de varje år fyller med information och sedan skriver ut och delar ut till samliga ledare som jobbar på lägret.

Psimedia hjälpte till i denna process och skapade en webbplats som är mobilanpassad där all information finns på samma ställe år efter år. Man kan då till kommande år justera i det som finns istället för att skapa nytt material. Psimedia visade även projektgruppen hur de själva kan lägga in eller justera informationen som finns på hemsidan.